Aktuality 
Smlouva s koncernem Faurecia

2.3.2019 | Společnost MONTO se stává členem panelu dodavatelů koncernu Faurecia. Je pověřen...

 

Monto Balkan d.o.o.

29.1.2019 | Založení dceřinné společnosti v Srbsku. ...

 

MONTO partnerem HKČR v Republice Srbskko

1.1.2019 | Společnost MONTO se stala smluvním partnerem Hospodářské komory České republiky ...

 

20 let výročí společnosti MONTO

31.12.2018 | Prosinec 1998 - prosinec 2018, dvacet let historie společnosti MONTO....

 

 
 
 
 

Na úvod » Aktuality

Nový "look" společnosti Monto

Od 1.1.2014 budou spuštěny nové stránky, společnost Monto celkově chystá novou "tvář", nový model své vlastní prezentace. Chceme tím zvýšit naši atraktivitu v očích našich zákazníků. Nejen obsah, ale, a někdy i především, forma je klíčová při vytváření image... 

Nová dceřinná společnost MT Monto v Ústeckém kraji

Vzhledem k velikosti projektů, které realizujeme v Ústeckém kraji jsme se rozhodli založit samostatnou dceřinnou společnost MT Monto. Iniciála T představuje jednatelku a společnici firmy, JUDr. Dagmar Thomaschke. 

Monto Assembly s.r.o. - chráněná dílna, poskytovatel náhradního plnění

V průběhu měsíce září bude v OR zapsána dceřinná společnost Monto Assembly s.r.o., která bude poskytovatelem náhradního plnění (chráněnou dílnou). 

Výstavba nového výrobního závodu v Košťanech u Teplic

Jako výhradní dodavatel služeb personální agentury, služeb kontroly kvality a poradenských služeb v rámci realizace výstavby závodu pro zákazníka Steffen Söhner Group AG se účastníme rozsáhlého projektu v Ústeckém kraji. Nepřímo tak společnost Monto přispěje ke vzniku až 400 pracovních míst. 

Pakt zaměstnanosti Ústeckého kraje

Účastníme se jako iniciátor ustanovujících procedur vedoucích k založení Paktu zaměstnanosti Ústeckého kraje.V rámci Paktu budeme realizovat v Ústeckém kraji projekty v rámci zvyšování kvalifikace uchazečů o práci. 

INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ

Společnost MONTO s.r.o. se účastní, jako partner „EUROQUALITY“, projektu „Rozvoj vzdělávání v managementu kvality“, reg. č. CZ.1.07/3.2.08/03.0062.

Projekt trvá od 1. 2. 2013 do 31. 7. 2014.

Jeho cílem je realizace vzdělávání dospělých v kvalifikaci kontrolor kvality, technik kvality a manažer kvality s možností složení zkoušky a získání Osvědčení o profesní kvalifikaci. 

Pakt zaměstnanosti Jihočeského kraje

Byl podepsán Pakt zaměstnanosti Jihočeského kraje. Nositelem a iniciátorem Paktu je v rámci funkcí v JHK jednatel společnosti Monto p. Mühlböck. 

Jednatel společnosti Monto byl zvolen předsedou Dozorčí rady Jihočeské hospodářské komory

V pondělí se konal volební Sněm delegátů Jihočeské hospodářské komory, v rámci kterého byly zvoleny řídící orgány JHK. Bylo zvoleno nové představenstvo a v novém složení je po Sněmu i dozorčí rada JHK. Na člena dozorčí rady byl navržen jedním z delegátů i jednatel společnosti Monto pan Miroslav Mühlböck, který se na základě hlasování delegátů stal jednak členem dozorčí rady a posléze i jejím předsedou. Panu Mühlböckovi tímto blahopřejeme.  

Podnikatelská mise ministra průmyslu a obchodu dr. Martina Kuby

Za společnost Monto a především Monto Lighting se jednatelé Miroslav Mühlböck a Aleš Kudrlička účastní podnikatelské mise s ministrem MUDr. Martinem Kubou. Navštíví a jednání budou vést v Moskvě, Kemerovu a Čeljabinsku. 

Společnost Monto Lighting se čím dál více mění z obchodní společnosti na společnost výrobní a logicky si připravuje půdu pro vstup na nové, perspektivní trhy. Vedle Ruska je v jednání také Rakousko, Německo, Maďarsko, Polsko, Slovensko a další destinace. 

PR video je k vidění na této adrese http://www.youtube.com/watch?v=cQmq72Lh26U&feature=youtu.be

Kdo má facebook, může omrknout také brožurku na http://www.youtube.com/watch?v=cQmq72Lh26U&feature=youtu.be

O výsledcích této nesmírně zajímavé mise budeme publikovat samostatný web. Všechny, kteří nám drží palce žádáme, aby nám je nyní drželi dvojnásob :-)

Za firmu, Mirek M. 

Rekvalifikační centrum v Košťanech u Teplic

V souvislosti se společnými projekty se společností Steffen Söhner Group budeme ve spolupráci s Hospodářskou komorou Ústeckého kraje budovat rekvalifikační centrum přímo v areálu zakoupeném SSG. Předběžný rozpočet projektu je okolo 30.000.000 Kč a bude financován z regionálních zdrojů.  

Monto bylo přijato za člena Sdružení automobilového průmyslu

Vzhledem k tomu, že rozvíjíme projekty týkající se rozvoje technického vzdělávání a rekvalifikací jsme požádali o spolupráci Sdružení automobilového průmyslu a stali se jeho řádným členem.  

Sponzoring

Naše firma dlouhodobě podporuje nejen finančními částkami, ale také věcnými dary celou řadu sportovců, akcí a projektů. Sponzoring vnímáme jako důležitou součást prezentace naší společnosti.
Pro tento rok jsme se rozhodli rozšířit sponzoring o fotbalový klub SK Dobrá Voda, podporujeme tím mladé talenty při jejich sportovních aktivitách.

  

Projekt s MPSV a autoSAP

V předchozích dnech jsme předložili prvnímu náměstkovi ministra práce a sociálních věcí Bc. Vladimíru Šiškovi projekt na vybudování specializovaného rekvalifikačního off-line tréninkového centra pro účely automobilového průmyslu a strojírenství. Na projektu spolupracujeme se Sdružením automobilového průmyslu. Společnosti Monto přinese realizace tohoto projektu posun o několik řádů od středně velké firmy po takřka průmyslový gigant. Vedení společnosti se projektem intenzivně zabývá a v měsíci srpnu proběhne celá řada jednání přímo s prvním náměstkem Šiškou, zástupci autoSAP a dalšími participanty.  

Monto a MontoLighting generálním partnerem Marketingového setkání na Vondrově

Letos, stejně tak jako loni jsme se stali generálními partnery marketingového setkání podnikatelů, akademiků a zástupců státní správy pořádaném na Vondrově. 

O této akci najdete na našich stránkách podrobnější informace, a to v nejbližších dnech. 

Jednání s prvním náměstkem ministra práce a sociálních věcí Bc. Vladimírem Šiškou MBA

Jednatel společnosti pan Bc. Miroslav Mühlböck jednal z pozice prvního místopředsedy OR HK s prvním náměstkem na MPSV. Jednalo se o rozsáhlých projektech, na kterých se pan Mühlböck podílí jako jejich iniciátor, a které se budou realizovat v nejbližší době. Tyto projekty se budou týkat velmi zásadně našich podnikatelských aktivit a budou mít charakter PPP projektu. Více v nejbližších týdnech. 

Certifikace TÜV-Süd

Společnost Monto změnila certifikační orgán z MoodyInternational na TÜV-Süd.  

Senát Parlamentu ČR

Pan Mühlböck se účastnil slavnostní večeře a jednání pořádaného v Senátu ČR senátorem Krejčou (senátor za volební obvod Strakonice). Jednání se účastnili zástupci vedení výrazně silných korporátních i polostátních investorů ze Spolkové republiky Německo. Jednalo se se zástupci společností AuTEV, SAP, investičního fondu Navigant, jehož finanční bilance pro zajímavost zhruba čtyřnásobně překračuje roční rozpočet České republiky a spolkovou vládou podporovaného významného Frauenhofer Institut Berlin. O významu a věcech navazujících na tato jednání budeme dále informovat. 

Jednání se zástupci Ústeckého kraje

7.3.2012 jsme jednali o našich podnikatelských záměrech v Ústeckém kraji s ředitelkou krajské Hospodářské komory ing. Francírkovou. Dále jsme jednali s představiteli CzechInvestu a byli jsme velmi laskavě přijati radním Krajského úřadu Ústeckého kraje, který je šéfem výboru pro vzdělávání a zaměstnanost. Probírali jsme naše budoucí záměry v tomto regionu, o kterých budeme brzy v novinkách informovat. 

Monto dostalo zelenou od Steffen Söhner Group

Jednatel společnosti Monto pan Miroslav Mühlböck jednal s majitelem Steffen Söhner Group panem dr. Steffenem Söhnerem, který dal Montu zelenou k zajištění veškerých potřebných procedur vedoucích k vybudování společného podniku na výrobu řídících jednotek pro osobní vozidla v Ústí nad Labem. Zahájení výroby je pevně naplánováno na září 2012. V první fázi bude vytvořeno 50 pracovních míst, do budoucna s rostoucím podílem na trhu je plánováno vytvoření dalších několika stovek pracovních míst. 

Pakt zaměstnanosti získal širokou podporu

28.2.2012 se konalo zasedání budoucího Jihočeskéh paktu zaměstnanosti za účasti představitelů Moravskoslezského paktu zaměstnanosti. Zúčastnili se zástupci Jihočeského Krajského úřadu, radní ing. Václav Král a vedoucí Odboru regionálního rozvoje ing. Luboš Průcha, ředitel krajského Úřadu práce ing. Ivan Loukota, předseda představenstva Jihočeské hospodářské komory ing. Miroslav Dvořák, ředitelka Regionální agrární komory ing. Hana Hricová, předseda Oblastní rady HK ing. Kamiš, zástupce odborových svazů p. Švec a další. Za Moravskoslezský pakt se zúčastnil jeho duchovní otec ing. Karásek, tajemník paktu ing. Czekaj a výkonný manažer paktu dr. Beneš. Byli jsme informováni o realizaci projektů ms-paktu, které se v této chvíli pohybují vyjádřeno objemem finančních prostředků okolo 420 milionů korun, a to po necelém roce přípravy. Ze strany jihočeských institucí a budoucích participantů byla vyjádřena plná podpora projektu. Pakt zaměstnanosti bude tedy po projednání v Krajském zastupitelstvu přijat. Jeho iniciátorem je za Jižní Čechy jednatel společnosti Monto pan Mirosĺav Mühlböck.