Sdělení prezidenta autoSAPu Bohdana Wojnara

Dopis Ing. Bohdana Wojnara členům AutoSAP


Vážené kolegyně, vážení kolegové,

ocitli jsme v situaci, kterou jsme si ještě před několika týdny nedokázali dostatečně představit. Zdraví je ale vždy na prvním místě a zodpovědnost, kterou naše odvětví jako jeden z nejdůležitějších zaměstnavatelů v této zemi má, překračuje hranice našich závodů a kanceláří. Následující dny a týdny nám ukážou, že děláme správná rozhodnutí.
 
Dovolte mi, abych Vám touto cestou vyjádřil podporu a zároveň Vás informoval, že Sdružení automobilového průmyslu v těchto dnech dělá vše pro to, aby v rámci přijímaných i chystaných opatřeních zajistilo od vlády a dalších zodpovědných institucí odpovídající podporu Vašich společností k překlenutí současného krizového období.

Dostáváme od mnoha z vás celou řadu podnětů s potížemi, se kterými se aktuálně potýkáte. I když se situace ohledně jednotlivých opatření mění ze dne na den, věřte, že i díky vaším hlasům akcentujeme tyto potřeby jak napřímo vůči klíčovým orgánům, potažmo v koordinaci s Hospodářskou komorou, Svazem průmyslu a dopravy ČR a dalšími partnery. O našich společných zájmech jsme naposledy společně diskutovali s premiérem, zástupci vlády, průmyslu, bankovního sektoru a předními ekonomy.

V následujících dnech a týdnech se budeme věnovat zejména urychlenému zavedení systémových opatření na podporu českého průmyslu ze strany státu. Naší prioritou je podpora cash-flow firem (například odkladem a do budoucna snad odpuštěním záloh na sociální pojištění), navýšení objemu prostředků pro bezúročné půjčky v programu ČMZRB a spuštění dobře nastaveného českého systému „Kurzarbeit“, tedy kompenzací pro podnikatele a firmy, které jsou nyní výrazně limitovány ve svých ekonomických aktivitách. Budeme se snažit, aby tyto náhrady nebyly omezeny velikostí firmy a zahrnovaly i firmy větší (s počtem nad 250 zaměstnanců). V dalších jednáních budeme ve spolupráci s partnery apelovat na vládu o pomoc podnikům, které jsou postiženy výpadky výroby z důvodu přerušení dodávek surovin a dílů, výpadku zahraničních pracovníků, či omezení odbytu.

Vaše podněty, prosím, i nadále směrujte na sekretariát AutoSAP.

Děkuji a přeji Vám všem hodně zdaru v této nelehké době.

S přátelským pozdravem

Bohdan Wojnar
Prezident Sdružení automobilového průmyslu

 

Nenechte si ujít naše novinky. Přihlašte se k odběru newsletteru

Souhlasím se zpracováním osobních údajů.