R.A.T.C. spol. s.r.o.

Zajímavou kapitolou z historie společnosti je období koronavirové pandemie. Toto období je obdobím naprosté uzávěry průmyslu a zakázkového vakua. Vedení společnosti MONTO na tuto nelehkou situaci reaguje velmi zásadně a rozšiřuje svou původní činnost o zcela nové prvky. Těmi jsou ochranné osobní prostředky, zpočátku zejména ústenky, posléze také respirátory FFP2, ochranné obleky, ochranné brýle a v druhé a třetí vlně pandemie pak i antigenní testy.

Ve spolupráci s Hospodářskou komorou České republiky je záhy po vypuknutí pandemie vytvořen portál, prostřednictvím kterého je zásobován rozsáhlý kontingent členských firem HKČR. Vedení společnosti MONTO se na tomto novém trhu relativně rychle orientuje, získává zkušenosti a toto období je završeno účastí na výběrovém řízení Ministerstva vnitra ČR, kde s komoditou ochranný oblek společnost MONTO vítězí ve stamilionovém tendru. 

Výnosy z těchto obchodů pomáhají nejen stabilizovat firemní finance, ale umožní (napříč turbulentní době) investovat do zcela nových oblastí podnikání.

Vzniká dceřiná společnost R.A.T.C. spol. s.r.o., která funguje jako obchodní společnost pro nové podnikatelské divize společnosti MONTO. Právě R.A.T.C. je realizátorem obchodů s ochrannými osobními pomůckami.   


R.A.T.C Farma s.r.o.

V roce 2021 společnost R.A.T.C. investuje do nákupu zemědělské půdy a rekreačního objektu v krásném prostředí suchdolských pískoven na jihu Čech, kde se hodlá věnovat drobné zemědělské činnosti a turistickému ruchu. Za tímto účelem je založena společnost R.A.T.C. Farma s.r.o.Naše farma nabízí ubytování ve dvou nadstandardně vybavených apartmánech ve kterých naleznete pohodlné zázemí pro vaši dovolenou.