MONTO, s.r.o. Agentura práce

Najdeme pro vás ty nejvhodnější zaměstnance

Počátkem nového tisíciletí, tedy v prvních letech po roce 2000, vzniká v českém průmyslu velká poptávka po pracovních silách. Vedení společnosti MONTO tuto vznikající a sílící poptávku intenzivně vnímá jako podnikatelskou příležitost a rozhodne se v roce 2004 zažádat Ministerstvo práce a sociálních věcí o udělení statutu agentury práce. Tento statut MONTO získává a začíná obratem kromě sortingu fungovat jako plnohodnotná agentura práce. Tuzemský pracovní trh je nutné obohatit o pracovníky ze zahraničí a MONTO se od počátku orientuje výhradně na zahraniční pracovní trhy, kde se učí kvalifikovanému náboru pracovních sil a učí se proceduře jejich dovozu na bázi pracovních povolení, posléze zaměstnaneckých karet. Tento podnikatelský směr je negativně ovlivněn hospodářskou krizí v letech 2007-2008 a po počátečních úspěšných projektech tento pilíř podnikání stagnuje.

V roce 2016, jsou tyto projekty obnoveny a to zcela radikálně. Společnost MONTO se začíná zaměřovat na kvalifikované nábory v oblasti Balkánského poloostrova a v roce 2017 vzniká společnost Monto Balkan d.o.o. se sídlem v Bělehradě. Jsou realizovány rozsáhlé projekty a do ČR Monto Balkan přiváží českým podnikatelům více jak 5000 kvalifikovaných pracovníků. Vedení společnosti je navíc iniciátorem vzniku tzv. Režimu kvalifikovaný pracovník Srbsko a Republika Srbsko je tak režimovou zemí s efektivnější procedurou odbavení zaměstnaneckých karet. Společnost MONTO se stává smluvním partnerem Hospodářské komory České republiky a získává statut její zahraniční Asistenční kanceláře. V průběhu času se náborové destinace rozšiřují o Ukrajinu, Kazachstán, Mongolsko a výhledově (2021/2022) také Ázerbájdžán.

Církevní nemovitosti

Projekt využití církevních nemovitostí pro účely ubytování zahraničních pracovníků pro český průmysl a české podnikatele

Pracovní síly

Pracovní síly z republiky Srbsko, Společnost Monto, s.r.o., R.A.T.C. Monto d.o.o.