MONTO, s.r.o. & MONTO Assebly, s.r.o.

váš úspěch je pro nás motivací

Historie společnosti MONTO je úzce spojená se stupňujícími se nároky na kvalitu produktů v segmentu automobilového průmyslu, kterou v druhé polovině 90. let převzali plošně všichni výrobci v tomto silném industriálním odvětví. Na základě této nekompromisní politiky jakosti, která je reprezentována požadavkem "0 ppm" (zero parts per milion, neboli nula vadných dílců na jeden milion dodaných kusů), vznikla na trhu průmyslových služeb poptávka po tzv. sortingu, neboli kontrole kvality jednotlivých komponent spalovacích motorů. Majitel společnosti MONTO pan Ing. Miroslav Mühlböck, tehdy zaměstnanec společnosti Robert Bosch v Českých Budějovicích, inicioval po dohodě s jeho zaměstnavatelem vznik samostatného podnikatelského subjektu, který byl vytvořen specificky a cíleně k dodávání služeb v rámci kontroly jakosti. Společnost MONTO, s.r.o. byla 8. 12. 1998 zapsána do Obchodního rejstříku a zahajuje svou, dnes již 23. letou činnost v provozovně nedaleko společnosti Robert Bosch.  

Přátelská spolupráce se silným a klíčovým partnerem, kterým je společnost Robert Bosch až do dnešních dnů, vynikající úroveň poskytovaných služeb. Flexibilita a orientace vedení společnosti v segmentu automobilového průmyslu pak vedly k prudkému rozvoji zákaznického portfolia společnosti MONTO o široké spektrum dodavatelů. Postupně se toto portfolio obchodních partnerů na bázi skvělých referencí rozrostlo i o non-Bosch klientelu.

Společnost MONTO během prvních deseti let své existence vytvořila více jak 200 stovky pracovních míst, a to v Jižních a Severních Čechách. Taktéž vznikla samostatná pobočka nedaleko Teplic, kde jsou obsluhováni zákazníci ze spolkové země Sasko. V rámci vytváření efektivní firemní struktury roce 2013 vznikla samostatná dceřiná firma MT Monto s.r.o.

MONTO Assembly, s.r.o.

Charakter některých dlouhodobých zakázek umožňuje zaměstnávání tělesně postižených a tak vedení společnosti stvrzuje svou společenskou prospěšnost založením chráněného pracoviště a samostatné společnosti MONTO Assembly s.r.o., která má dnes statut zaměstnavatele na chráněném trhu práce. MONTO Assembly byla zapsána do Obchodního rejstříku o dva roky dříve než dceřiná společnost MT Monto, a to již v roce 2011. Chráněné pracoviště je uzpůsobeno pro tělesně postižené osoby. Provádíme zde především lehké montážní a kompletační práce, např. právě pro automobilový průmysl. V těchto dílnách bylo vytvořeno pracovní prostředí pro občany, kteří mají vzhledem ke svému zdravotnímu stavu velmi omezené možnosti získání zaměstnání. Osvojují si zde pracovní a sociální dovednosti a snadněji se zařazují do dalšího pracovního procesu.

Práce jsou prováděny pro firmy a organizace, které vyrábějí různorodý sortiment v menších sériích a potřebují nahradit nákladnou strojovou kontrolu a kompletaci produktů ruční prací. Činnosti našich provozoven, jsou tak orientovány kreativním směrem a stejně tak i na malo i velko sériovou výrobu jako například:

• lehké montážní práce
• kontrolu součástek
• kompletaci zakázek
• lepení obalů
• balení zboží
• třídění výrobků
• expedici a distribuci zboží
• potisky dle zadání


Majitel společnosti Ing. Miroslav Mühlböck se již dvě desítky let angažuje v podnikatelských sdruženích a komorách.

Čtvrté volební období je členem Oblastní rady Jihočeské hospodářské komory.

Třetí volební období je členem Dozorčí rady Hospodářské komory České republiky.

Druhé volební období je členem Dozorčí rady Sdružení aut. průmyslu autoSAP.

V roce 2021 se stává předsedou Správní rady Azerbajdžánsko-Evropské komory.